MENU

Mini Fantail - Mini Shapes

 Mini Fantail

Minimum order must be at least 3 packs for order under mini shapes product category

Size :

Width : 81 mm

Height : 116 mm

Material Shown : ACM Black

  • Mini Tui
  • Mini Tiki
  • Mini Gecko
  • Mini Pukeko Set
  • Mini Tip Truck
  • Mini Digger
  • Mini Star Set
  • Mini Male
  • Printed Pine Mini: Monarch
  • Printed Pine Mini: Caravan
X